Opmerkingen

U mag geen openbare opmerkingen op onze website plaatsen.

Gegevens

Als u een boekingsformulier op onze website invult, stemt u ermee in om gevoelige gegevens in te voeren, zoals namen, adressen, contactgegevens of andere documenten van uzelf of van derden. Wij garanderen het hoogst mogelijke niveau van vertrouwelijkheid, en uw instemming met dit privacybeleid is vereist door ons het formulier te sturen.

Cookies

Wij gebruiken geen niet-essentiële cookies om uw privacy te waarborgen. Om de technische werking van onze website te garanderen, kan uw surfen echter gebruik maken van essentiële cookies die door WordPress, WooCommerce en Woodmart zijn ingesteld.

Ingesloten Inhoud

Wij gebruiken geen inhoud van andere websites. Anderzijds kunnen de pagina’s of artikelen van deze website lokaal geïntegreerde inhoud bevatten (video’s, afbeeldingen, enz.). We gebruiken ook de Google Maps-service om op onze website een geografische kaart weer te geven met de locatie van onze fysieke winkel.

Delen van Gegevens

Als u op onze website een formulier invult, wordt een kopie van het formulier verzonden naar ons e-mailadres voor de administratie (vermeld in de preambule van dit privacybeleid). Een tweede exemplaar wordt naar het in het formulier vermelde e-mailadres van de klant gestuurd.

Dataretentie

We bewaren de gegevens voor een periode van maximaal 3 jaar in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679).

Gegevenslokalisatie

Uw gegevens worden gehost bij Digital Ocean via de Cloudways-interface en via Jeriss Cloud Center.

Gebruikersrechten

Als u een formulier hebt ingevuld, kunt u vragen om alle persoonsgegevens te ontvangen die wij over u bewaren, met inbegrip van de gegevens die u ons hebt verstrekt. U hebt het recht om de wijziging of volledige verwijdering van uw gegevens aan te vragen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op [email protected].