Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle producten en/of diensten aangeboden door Sam Well’s (www.sam-wells.be/nl/), hierna te noemen “de Site”. Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon op de Site bestelt, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Ze zijn te allen tijde toegankelijk op de Site en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie en over de eigen algemene aankoopvoorwaarden van de Klant of andere.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

De huidige prijzen worden uitgedrukt in euro’s en zijn altijd inclusief alle belastingen (inclusief btw). Wij behouden ons echter het recht voor om eventuele verdere belasting- en tariefverhogingen uit te stellen. U bent wettelijk verplicht om te betalen zodra u uw reservering op de Site hebt bevestigd. Als u online betaalt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het betalingssysteem dat u op het formulier hebt geselecteerd.

Klachten en Geschillen

Elke klacht en/of betwisting door de klant met betrekking tot het product of de dienst moet, op straffe van verval, uiterlijk 48 uur na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht of betwisting, uitsluitend per e-mail worden ingediend bij [email protected].

Verzending en levertijden

Producten die op voorraad zijn worden over het algemeen binnen 5 tot 7 werkdagen verzonden en binnen 24 tot 72 uur geleverd door onze bezorgers, met uitzondering van producten die op voorraad zijn en die afhankelijk van het geval langer kunnen duren.

Herroepingsrecht

Voor de online verkoop van producten is de Site onderworpen aan de geldende wettelijke voorschriften, zoals bepaald door de Belgische Federale Overheidsdienst Economie. Voor online boekingen van sessies in onze salon heeft de Klant echter geen herroepingsrecht.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

Geschillen en toepasselijk recht

Noch de Site, noch de uitgever van de Site, noch de host kunnen aansprakelijk worden gesteld voor niet-nakoming veroorzaakt door overmacht. Er kan geen klacht worden ingediend bij de uitgever van de Site of zijn host met betrekking tot geschillen die uitsluitend verband houden met de technische werking van de Site. Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.